Voorkom inbraak beveilig NU uw woning en bedrijf!

Zakelijk Camera's.

Waarom camera’s?

De overvalcriminaliteit heeft zich de laatste 10 jaar verbreed. Zo zijn de laatste jaren naast banken steeds meer winkels en bedrijven slachtoffer van overvalcriminaliteit. De overvallen worden uitgevoerd met geweld. In zo’n 30% van de gevallen is er sprake van ernstig fysiek geweld. In alle gevallen blijven de slachtoffers met psychisch letsel achter. Overvallen is dan ook een slachtoffermisdrijf bij uitstek. De overvallers zijn veelal recidivisten die net zolang doorgaan totdat zij worden aangehouden. Van belang is dan ook dat de daders zo snel mogelijk kunnen worden opgespoord. Een goed signalement is hierbij onontbeerlijk. Een camera, mits goed geplaatst, maakt zo’n objectieve vastlegging van de daders. De praktijk leert dat met goede beelden daders op korte termijn kunnen worden aangehouden en reeksen overvallen in de kiem worden gesmoord. Dit heeft ook een positieve invloed op de preventie en ontmoediging van andere (potentiele) daders.

Wat is het effect van camera’s

Uiteindelijk koopt u met de camera iets tastbaars, maar eigenlijk koopt u veiligheid.
Welke effecten mag u van die investering verwachten. Camera’s hebben
zowel effect op daders, personeel, ondernemers als de politie.

Alles wordt vastgelegd op de camera!

Daders

Vastgelegde beelden zijn van groot belang om personen te kunnen identificeren of te herkennen. Ze kunnen ook in belangrijke mate een bijdrage leveren aan de opsporing van personen en bewijsvoering. Bekend is dat veel criminelen beducht zijn voor camera opnamen. Zo zijn er voorbeelden van daders die zich Onmiddellijk bij de politie meldden nadat ze wisten dat ‘hun’ overval op de Televisie zou worden vertoond. Als dit gebeurt dan volgt vrijwel in alle gevallen herkenning of identificatie van daders. Aanhouding van daders direct na uitzendingen als Opsporing Verzocht komen regelmatig voor.

Personeel

Voor het personeel maar ook voor de ondernemer levert de aanwezigheid van een camerasysteem een positieve bijdrage aan het veiligheidsgevoel. Wat er ook gebeurt de registratie vindt mensonafhankelijk plaats. Er is een grote kans dat de dader op basis van de beelden kan worden gearresteerd. Van de verhoogde pakkans gaat ook een sterke preventieve werking uit. Voor de slachtoffers van een overval leveren snelle arrestaties een positieve bijdrage aan de verwerking van deze overval. De angst dat de dader terugkomt verdwijnt. Daarnaast wordt natuurlijk ook het rechtvaardigheidsgevoel bevredigd.

De politie

Voor de politie betekent goed beeldmateriaal dat krachtig en gericht kan worden opgetreden. Herkenbare koppen leiden tot snelle herkenning en arrestatie van daders. Uiteindelijk zijn veel daders al bij de politie bekend en kunnen de beelden vergeleken worden met de fotoboeken en opsporingsregisters van de politie. Opsporingsonderzoek zonder bruikbaar beeldmateriaal is in het algemeen tijdrovender en kostbaarder dan een onderzoek dat mede op basis van geschikt beeldmateriaal wordt ingesteld. Ook het effect van camera’s op reeksen overvallen moet worden meegewogen. Hoe eerder een overvaller door een camerasysteem wordt geregistreerd hoe eerder de kans op aanhouding. Met het cameramateriaal kunnen enerzijds ‘oude’ overvallen worden opgelost en anderzijds veel nieuwe overvallen worden voorkomen.

Camera bewaking

Een veilig gevoel met een camera bewakingssysteem van Polair Beveiliging.
Controleren wat er in en om uw bedrijf gebeurt. Zie en registreer het allemaal met een camera observatiesysteem. Een goed camerasysteem is onmisbaar bij de optimale beveiliging van uw bedrijf. Niet alleen kunt u verdachte bewegingen in de gaten houden. Ook kan het beeldmateriaal als aanvullend bewijs dienen, mocht zich onverhoopt tot een inbraak voordoen.
Elk van de door ons geleverde camerasysteem is aan te sluiten om een harddisk recorder, zodat alles wordt vastgelegd. Ook is het mogelijk om de beelden via internet te bekijken op uw computer, tablet en smartphone zodat u op elk gewenst moment van de dag kunt kijken wat er in en rondom uw bedrijfspand gebeurt. Wij adviseren u graag over de beste oplossing voor u en zorgen voor een perfecte installatie.

Ook leveren wij het SmartView camerasysteem videoverificatie en LiveView.