Voorkom inbraak beveilig NU uw woning en bedrijf!

Polair Beveiliging - Offerte

Standaard kunt u een offerte aanvragen voor een alarmsysteem met installatie. Stuur ons een tekening of de gegevens voor de installatie per e-mail. Wij zullen u dan een passende aanbieding doen.

Offerte op lokatie

Het bezoek op locatie wordt uitgevoerd door onze NCP erkende specialist Inbraakbeveiliging. Deze specialist zal bij u op locatie u situatie bekijken voor zowel elektronische beveiliging, beveiligingsverlichting zo ook bouwkundige beveiliging en u de adviezen geven. U kunt er dan voor kiezen of u de beveiligingsmaatregelen zelf gaat uitvoeren of dat door ons laat doen.

Polair Beveiliging - Een NCP erkend beveiligingsbedrijf

Om de eindgebruiker te helpen, zijn regelingen gemaakt die de kwaliteitsstandaard aangeven. Kiwa NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. De Kiwa NCP erkende bedrijven worden dan door Kiwa NCP gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een Kiwa NCP erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.

Als NCP Erkend Borg Technisch Beveiligingbedrijf voldoet Polair Beveiliging aan de door de NCP gestelde kwaliteitseisen om inbraaksignaleringssystemen te installeren en te onderhouden. NCP Certificatie is hèt certificatie-instituut in Nederland op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid. Certificeren is het afgeven van een onafhankelijke verklaring dat Polair Beveiliging aan hun normen en voorschriften voldoet.

De voorwaarden voeren van NCP/BORG erkend beveiligingsbedrijf:

  • De BORG Alarminstallateur is bevoegd om elektronische beveiliging te installeren in woningen met risicoklasse 1 t/m 3 en utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 en 2. Het vereiste diploma is Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) of Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). Afgegeven wordt een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie.
  • Het BORG Technisch beveiligingsbedrijf mag elektronische én bouwkundige maatregelen in alle risicoklassen aanbrengen. Het vereiste diploma is TBV. Als zowel de alarminstallatie als de bouwkundige beveiligingsmaatregelen aan de eisen voldoen, verstrekt het gecertificeerde bedrijf een BORG Beveiligingscertificaat. Indien alleen de alarminstallatie aan de eisen van een elektronisch niveau voldoet verstrekt het gecertificeerde bedrijf een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie.